Categories
Ymse

Utseld for i år

I januar og februar 2012 har rundt 30 flotte kundar kjøpt  til saman 989,2 kg kjøt herifrå. Takk til alle saman. Dermed er eg i utgangspunktet utseld for kjøtt til privatpersonar dette året. Neste runde med sal av kjøtt frå økologiske kalvar blir etter planen i januar/februar 2013.