Kjøtt til sals

Det viktigaste om kjøttsalet

No er det utseld for kjøtt for 2018. Neste sjanse blir etter planen i oktober 2019. Send meg epost dersom du vil ha uforpliktande varsel når neste bestillingsrunde opnar.

Her kan du lese spesifikt om slakterunden hausten 2018.

Tidlegare har me kvar vinter selt kjøtt frå ungdyr/kalvar.

 

Frå hausten 2017 var det berre haustslakting. Altså rett frå beite, noko som er dokumentert gong på gong at gjev best resultat på ei rekkje parameter.

 

Me brukar i praksis ikkje kraftfôr – dette er grasfôra kjøtt. (Me brukar totalt i året ein handfull 25-kilossekkar med økologisk kraftfor som belønning når me «dresserer» kyrne. Til dømes for å få dei til å koma på innkalling når dei er på beite. Dette er også dokumentert at gjev betre resultat på ei rekkje parameter.)

 

Tilbakemeldingane hittil har vore overstrøymande gode. Dei siste åra har etterspørselen vore ein god del større enn tilbodet.

 

Halvanna år gamle kviger og kastratar vil utgjere det største volumet heretter. Rase: krysningar mellom angus og charolais. Men me har jo både unge og gamle mordyr som skal ut: Eit særskilt gjævt produkt for matnerdar.

 

Best mogleg kvalitet og smak er det me vil tilby – samtidig som dyrevelferd og berekraftig produksjon er nærmast sjølvsutslettande viktig her på garden.

 

Kundane må kjøpe alt kjøttet frå eit kvart, halvt eller ein sjettedels dyr. Det er ikkje tale om høgre frampart etc. Alle kundane som endar opp med kjøtt frå same dyret får dei same bestanddelane, berre eventuelt i ulik mengde.

 

Kjøttet er ferdig skore opp i dei ulike stykningsdelane frå indrefilet til flatbiff, pluss ein heil del grytekjøtt og kjøttdeig (forholdstalet mellom dei to sistnemnde bestemmer kunden sjølv). Alt kjøttet er vakumpakka og merka, fiks ferdig til ovnen, gryta og panna.

 

Alt kjøttet blir frose som utgangspunkt heretter. Eg veit at somme foretrekk å få i alle fall stykningsdelane levert som kjølevare. Det er som oftast mogleg om du kan hente på nøyaktig dag du får beskjed om.

 

Kor mykje kjøtt blir det?
Øverst på sida her har eg anslått slaktevektintervalla på dei ulike typene som skal slaktast. I bestillingsskjemaet kan du eventuelt velje om du vil ha frå dei største eller minste. Så trekk du frå ca ein tredjededel av slaktevekta, som er bein, littegrann avskjer, og nokre kilo med vatn som fordampar medan skrottane heng til mørning. Dermed har du eit anslag på kor mange kilo kjøtt du får.

 

Dersom du ikkje vil ha grytekjøtt, og ikkje ber om noko anna utover det normale blir det som eit veldig omtrentleg anslag cirka to tredelar kjøttdeig. Vil du ha mykje grytekjøtt blir litt under halvparten kjøttdeig. (Somme kundar vil ha heile ribbestykke – evt reinskore – då blir det brått lite kjøttdeig, og visst du vil ha heil skank også blir det veldig lite.)

 

Om lag ein tredel (av og til litt mindre) er stykningsdelar: Indrefilet, ytrefilet, entrecote, mørbrad, høgrygg, culotte, lårtunge, bogsteik, rundbiff, bankekjøtt og flatbiff. (Ved seksdeling får ikkje alle høgrygg, culotte, bogsteik og rundbiff, men alle får økonomisk likeverdige delar.)

 

Prisen er i 2018 blir kroner 175,- inkludert mva. per kg slaktevekt. Slaktevekta er vekta på skrotten før bein etc er fjerna. Vekta på det reine kjøttet kunden får er rundt 65-70 prosent av slaktevekta.  Altså blir den reelle kiloprisen høgare, rundt 250-270 per kg.

 

 

 

Forklaring av prissystemet

Du må kjøpe alt kjøttet frå kvart, halvt eller heilt ungdyr. Difor er det berre ein pris:

 

  • Grasfôra kjøtt      175,- inkl mva per kilo slaktevekt

 

Det er viktig å merke seg at prisen er for slaktevekta.

Kilopris på det reine kjøttet blir dermed rundt 250-270 kroner inkludert mva.

Slaktevekta er vekta på den heile skrotten som blir lest av under klassifiseringa på sjølve slakteriet, rett etter slakting.

Totalvekta på sjølve kjøttet kunden får er rundt 65-70 prosent av slaktevekta. Legg ein til vekta på beina kjem ein nesten opp i slaktevekta att.

Årsaka til at eg lagar faktura basert på slaktevekta, er at denne er dokumentert både hjå slakteriet og i mitt kvalitetssystem. Dette er den vanlege måten å berekne pris på ved kjøp av heile, halve eller kvarte dyr.

Eit pedogisk enklare alternativ ville sjølvsagt vore å ta betalt berre for det utleverte kjøttet, med tilsvarande høgare prisar. Men det ville blitt meir jobb for dei som skal skjera ned kjøttet. I tillegg ville kjøttet vorte dyrare for dei kundane som bestiller heil skank eller andre parteringsvariantar der noko av beina blir med kjøttet.

 

7. januar 2012 |