Categories
Fagstoff og meiningar

Grasetarkjøtt påverkar helsa

Frå professor Anna Haug fekk eg tilsendt nokre vitskaplege artiklar. Blant dei mest oppsiktsvekkjaende var ein om ei studie i Nord-Irland der dei gav vanlege folk anten ordinært raudt kjøtt i 4 veker eller raudt kjøtt frå dyr som hadde ete berre gras. Det var eit seriøst opplegg, randomisert og med dobbel blindtest-metodikk. Og helsa til forsøkspersonane vart betre etter berre 4 veker!

«Dietary intakes of total n-3 PUFA, as well as plasma and platelet concentrations of LC n-3 PUFA, were significantly higher in those subjects who consumed red meat from grass-fed animals compared with those who consumed red meat from concentrate-fed animals (P,0·05).»

Stod på trykk i British Journal of Nutrition (2011), 105, 80–89 og var skrive av A. J. McAfee1, E. M. McSorley1, G. J. Cuskelly, A. M. Fearon, B. W. Moss, J. A. M. Beattie, J. M. W. Wallace1, M. P. Bonham and J. J. Strain.