Categories
Ymse

Godkjent økologisk

Kjøttet er godkjent som økologisk.

No har Debio stadfesta at eg kan marknadsføre kjøttet mitt som økologisk utan atterhald. Kjøttet blir no også formelt foredla i tråd med det økologiske regelverket. Garden og produksjonen har vore godkjent i mange år. Dermed er det slutt på den teite formuleringa «kjøt frå økologiske kalvar». No er det formalisert at det er «økologisk kalvekjøtt» eg sel.