2021-bestillinga opnar 20. oktober

Fremst: Kua Une. Dei midt i biletet er kviger og kastratar som skal slaktast no.

(Dette innlegget er det same som vart sendt på epost.)

Onsdag 20. oktober kl. 20.30 opnar årets bestillingsskjema for økologisk og grasfôra kjøtt på rudningen.no. Det blir etter planen utlevering i veke 44, 45 og 46.

Årets slakterunde blir veldig lik den i fjor, med to unntak:

1: Det vart født få oksekalvar i fjor, og dermed bør nok ein del vurdere kvige no heller enn kastrat, meir om det under.

2: For fyrste gong skal me slakte ungdyr med herefordokse som far. Dei som er opptekne av angusen si feittmarmorering har ingenting å frykte, faren sine ytrefiletar var granska med ultralyd medan han var ung, og han hadde meir intramuskulært feitt enn mange angusar! (Meir om det under)

Det var ikkje utseld før etter ein månad i fjor, så folk kan trygt oppmode kjente til å bestille i år òg.

Som vanleg prøver eg å lage eit bestillingsskjema som gjer det enkelt og tydeleg: både for den som vil ha noko spesielt, og den som tykkjer det er vanskeleg å velje. Dermed er vidare lesing i denne eposten berre nødvendig for dei spesielt interesserte.

(For nye kundar kan eg nevne at du i skjemaet krysse av for type, mengde og hentestad, og kan krysse av for storleik, feittmengde på dyret, forhold grytekjøtt/kjøttdeig, kraftbein, ekstra feitt.)

Fyrste slaktepulje blir laurdag 23. oktober. Kjøttet blir etter planen skore ei veke seinare, og kan leverast ut veka deretter, fyrste veka i november (med ytterlegare mørning av vakumpakkene to veker i kjøleskåp hjå kunden).

Planen per no er at det blir to puljer til, slik at det blir utlevering i veke 44, 45 og 46.

Oslo-levering, blir truleg ein kveld i vekedagane i veke 46, i samråd med dei som ber om dette.

Omtrent som i fjor: For å sikre best mogleg smak og kvalitet har samtlege fått ein særleg ettertrakta diett etter siste beite var ete opp i slutten av september: Surfôrrundball frå stølen (med litt innslag av villeng, særleg marikåpe) og tørt høy frå andreslåtten heime.

Kvifor har me teke hereford-genetikk inn? Svaret er heterosiseffekten, eller krysningsfrodigheit. Ein kan kalle det det motsatte av innavl, med positiv innverknad på helse, fruktbarheit og tilvekst. Tanken er å drive rotasjonsavl med to år med reinrasa angus- og to år med reinrasa herefordokse inn i evigheita, der mordyra jo alltid vil vera krysningar. Som nemnt øverst handplukkar me alltid oksar, og har så langt alltid klart å finne nokon som skil seg positivt ut med høg såkalla IMF%. Den seier noko om intramuskulært feitt. Denne blir målt på oksen med eit spesielt ultralydapparat, medan han er ung. I tillegg er det fleire andre parameter som må vera riktige. I år forkasta eg til dømes ca 20 potensielle oksar før eg fann nettopp angus-faren til dei som skal slaktast om to år.

Årets sortiment

Seks kastratar. Krysning mellom hereford, angus og charolais. (Det var ni i fjor.) Halvanna år gamle, to beitesomrar. I fjor spente slaktevekta frå 200 til 250 kg. I år blir nok ein eller to noko tyngre. Altså kvartdelar på 50-65 kg. I fjor, som året før, låg kastratane i feittgruppe 2, 2+ og 3-. Skalaen går frå 1- til 5+. Nortura har til informasjon trekk i prisen dersom dyr har 1 eller mindre, samt 3- og feitare. Så bruk moglegheitene i skjemaet til å få det kjøttet du er mest interessert i.

Kjøttet frå kastratane anbefalar eg til dei som vil ha det mildaste og magraste kjøttet.

Men hugs at dei nyleg var på beite, har hatt den omtala dietten etterpå og ikkje har fått kraftfôr, så desse også smakar mykje!

Fire til seks kviger, med same rasedelar og alder som kastratane. Veldig like kastratane, men i snitt mindre og feitare. Tippar dei legg seg i intervallet 180-230 kg. Kvigene brukar å ligge på 3- i feitt, somme på 3. Hugs på: Den feitaste kastraten er feitare enn den magraste kviga, og den tyngste kviga er tyngre enn den lettaste kastraten. Dermed kan det hende eg kontaktar somme kundar for å bytte mellom kastrat og kvige for å få kabalen til å gå opp.

Ein Vestlandsk fjordfekastrat på to år. No har me tre kyr av denne gamle norske rasen. Det blir hevda at kjøttet frå denne rasen er ekstra smaksrikt, godt marmorert og med heilt spesielle tynne muskelfibrar. Eg har seld slik kastrat to gonger før, og desse kundane var godt nøgde. Sidan han er to år har han meir feitt enn dei andre ungdyra. Dersom det er mange som vil ha kjøtt frå han, prioriterer eg dei kundane med lengst fartstid her.

Unge kyr Slaktevekter på rundt 230-270 kg og middels feite, eg tippar 2 blank til 3-

Vaksne kyr er for gastronomane som vil ha meir smak, og uansett tilbreier maten lenge.

Eg tek kontakt seinare med dei som bestiller dette, så får dei handplukke nøyaktig kven dei får.

Gamal ku, 12 år. For nerdane, som veit dei vil ha det. Med atterhald om at eg får seld heile dyret. Dermed vil eg halde kontakten med dei som er interessert i gamal ku, slik at det blir mogleg å bytte til yngre dersom denne må gå inn i norturasystemet i staden. Tidlegare har eg seld lignande kyr til høgt ansette restaurantar.

Prisen er i 2021 blir 195,- inkludert mva. per kg slaktevekt. Slaktevekta er vekta på skrotten før bein etc er fjerna. Vekta på det reine kjøttet kunden får er rundt 65-70 prosent av slaktevekta.  Altså blir den reelle kiloprisen høgare, rundt 280-300 per kg. (Men kunden får med bein/ feitt etc utan pristillegg)

Kiloprisen er ti kroner opp frå i fjor. Basert på endring i konsumprisindeksen frå i fjor burde auken vore 7,50 i staden. Men eg har vanlegvis ligge litt under generell pristiging tidlegare år, så eg er freidig nok til å runde opp til nermaste femmer.

19. oktober 2021 |

Reko-ring grønnsaker fredag 22.

Fjellgrønt produsent nr: 40

Har utlevering fredag 22.oktober kl. 17.00 -18.00 på parkeringsplassen utenfor Felleskjøpet på Gol, i Hemsedal 18.30-18.45 (på parkeringsplassen ved apoteket), på Nesbyen kl. 18.30 -18.45 ( Essoplassen), på Ål kl. 18.30-18.45 (parkeringsplassen vest for Cirkle K) og på Geilo kl. 19.15 -19.45 (nederste parkeringsplassen på Geilojordet)Vi kan tilbyde følgende nyhøstet økologiske grønnsaker. •Pris: 35 kr pr Stykk. mix og velg efter eget behag😉-Gul løk (3. Stk). Eller 5 kg for 250kr-Gulrot (1. Bunt)-Palmkål (1. Stk)-Grønnkål (1. Bunt)-Polkabete (3. Stk)•Kommenter med ønsket varer og vi svarer retur med totalbeløp. Bestillingsfrist fredag kl. 11:00Vipps: 701784 bestilling blir gyldig ved betaling. Hilsen Fjellgrønt👨‍🌾

|

Utlevering 15.10 open dag 16.10

fjellgront Vinteren kjem, grip sjansen for bestilling av årets siste nyhøstet økologiske grønnsaker. Utlevering fredag d. 15/10 kl 16-17 på Rudningen i Gol. Utlevering i Hemsedal, Hugnadheim kl 16-17. I tillegg er der åpen hage på Rudningen lørdag d. 16/10 fra kl. 10-16. Selvhøsting.
•Pris: 35 kr pr Stykk. mix og velg efter eget behag😉
-Rosettkål (1. Pose)
-Jordskokk (1. Pose)
-Rødløk (3. Stk)
-Gul løk (3. Stk)
-Gulrot (1. Bunt, mix)
-Palmkål (1. Stk)
-Grønnkål (1. Bunt)
-Polkabete (3. Stk)
•Kommenter med ønsket varer og vi svarer retur med totalbeløp. Bestillingsfrist fredag kl. 14:00🥳
Vipps: 701784 bestilling blir gyldig ved betaling. Skriv avhentested ved betaling.
Hilsen 👨‍🌾

11. oktober 2021 |

rekoringutlevering 1. oktober

Fjellgrønt produsent nummer: 40kontakt. Embrik Rudningen. 97575925Tilbyr for utlevering fredag 01. oktober kl. 17.00 -18.00 framfor turistkontoret på Gol, i Hemsedal 18.30-18.45 (på parkeringsplassen ved apoteket), på Nesbyen kl. 18.30 -18.45 ( Essoplassen), på Ål kl. 18.30-18.45 (parkeringsplassen vest for Cirkle K) og på Geilo kl. 19.15 -19.45 (nederste parkeringsplassen) Kan tilbyde følgende nyhøstet økologiske grønnsaker. •Pris: 35 kr pr Stykk. mix og velg efter eget behag😉-Stangselleri (1. Stk)-Rødløk (3. Stk)-Gul løk (3. Stk)-Rosenkål (1. Pose)-Persillerot (4. Stk)-Kålrot (1. Stk)-Gulrot (1. Bunt, mix)-Palmkål (1. Stk)-Sellerirot (1. Stk)-Grønnkål (1. Bunt)-Savoykål (1. Stk)-Rødeter (3. Stk)-Polkabete (3. Stk)•Kommenter med ønsket varer og vi svarer retur med totalbeløp. Bestillingsfrist fredag kl. 14:00🥳Vipps: 701784 bestilling blir gyldig ved betaling. Skriv avhentested ved betaling. Hilsen 👨‍🌾

30. september 2021 |

Haustmarknad 11. september

Fjellgront deltek på haustmarknaden 10-17. Med nyhausta økologiske grønnsaker til 35 kr per stk/bunt.

10. september 2021 |

Utlevering torsdag 31. aug

•Denne ukes grønt, nyhøstede grønnsaker, bestående av grønnsaker til venstre på bildet, de til høgre kan bestilles som extra!
-Blomkål (1. Stk)
-Stangselleri (1. Stk)
-Romanesco (1. Stk)
-Gulrot (1. Bunt mix)
-Palmkål (1. Stk)
-Fennikel (1. Stk)
-Grønnkål (1. Bunt)
•Pris 240kr.
Extra grønnsaker
-Rødkål (1. Stk)
-Savoykål (1. Stk)
-Beter (3. Stk mix)
-Løk (3. stk)
•35kr stk oppgiv i Vipps hvilke extra i eventuelt ønsker.
•Avhentes Torsdag d. 2/9 kl 16:00-18:00. Rudningen. Tuppeskogvegen, 215. Gol.
Eller. Hugnadheim 4a. Hemsedal. Kl 17:00-18:00. Bestillingsfrist. Torsdag kl 08:00
•Pris 240kr. Plus extra. OBS! Vipps: 701784 bestilling blir gyldig ved betaling. Skriv avhentested ved betaling.
Hilsen 👨‍🌾 Fjellgrønt —

31. august 2021 |

Utlevering fredag 27. august

•Denne ukes grønt, nyhøstede grønnsaker, bestående av:
-Savoykål (1. Stk)
-Romanesco (1. Stk)
-Gulrot (1. Bunt mix)
-Løk, rød/gul (1. Bunt)
-Reddik (1. Bunt)
-Grønnkål (1. Bunt)
•Avhentes fredag d. 27/8 kl 16:00-18:00. Rudningen. Tuppeskogvegen, 215. Gol.
Eller. Hugnadheim 4a. Hemsedal. Kl 17:00-18:00. Bestillingsfrist. Fredag kl 08:00
•Pris 240kr. OBS! Vipps: 701784 bestilling blir gyldig ved betaling. Skriv avhentested ved betaling.
Hilsen 👨‍🌾 Fjellgrønt

24. august 2021 |

Ny utlevering torsdag 19. og fredag 20. august

fjellgront's profile picture

fjellgront

Ukens grønt leveres enten torsdag d. 19/8 kl 16-17. På Rudningen, Tuppeskogvegen 215, Gol. Eller på Reko-ringen Hallingdal. Fredag d. 20/8

Produsent nr 40
Fjellgrønt på Tuppeskogen, Gol. Tilbyr for utlevering den 20.august kl 17.00-18.00 foran turistkontoret Gol, i Hemsedal kl. 18.30-18.45 (på parkeringsplassen ved apoteket), på Nesbyen kl. 18.30-18.45 (Essoplassen), på Ål kl. 18.30-18.45 (parkeringsplassen vest for Cirkle K) og på Geilo kl. 19.15-19.30 (nederste parkeringsplassen på Geilojordet).

•Fjellgrønt dyrker grønnsaker på Rudningen, Gol. Hele produksjonen er sertifisert økologisk av Debio. Med minimum bruk av fossilt brendsel, dyrket og høstet for hånd.
Denne ukes grønt, nyhøstede grønnsaker, bestående av:
-Romanesco (1 Stk)
-Gulrot (1 Bunt)
-Rødkål (1 Stk)
-Løk (1 Bunt)
-Reddik (1 Bunt)
-Persille (1 Bunt)
-Gressløk (1 Bunt)
-Palmkål (1. Bunt)
-Grønnkål (1 Bunt)
-Stangselleri (1 Stk)
-Fennikel (1 Stk)
•Pris 350kr. Vipps#701784 Bestill ved å betale i Vipps, skriv hentestedet i Vipps. Så er bestilling gyldig, og det er bare å oppgi navn ved henting.
Vel møtt
Hilsen 👨‍🌾 Fjellgrønt

15. august 2021 |

Grønnsaksutlevering torsdag 12. aug

•Denne ukes grønt, nyhøstet grønnsaker, bestående av:
-Gulrot (1. Bunt)
-Rødkål (1. Stk)
-Reddik (1. Bunt)
-Rødbete (1. bunt)
-Persille (1. Bunt)
-Gressløk (1. Bunt)
-Palmkål/Svartkål (1. Bunt)
-Grønnkål (1. Bunt)
-Stangselleri (1. Stk)
-Fennikel (1. Stk)
Bildet kommer onsdag av posens innhold.
•Avhentes torsdag d. 12/8 kl 16:00-17:00. Rudningen. Tuppeskogvegen, 215. Gol.
Eller. Hugnadheim 4a. Hemsedal. Kl 17:00-18:00. Bestillingsfrist. Torsdag kl 08:00
•Pris 340kr. OBS! Vipps: 701784 bestilling blir gyldig ved betaling. Skriv avhentested ved betaling.
Hilsen 👨‍🌾 Fjellgrønt

9. august 2021 |

Grønnsaksutlevering

fjellgront Denne uke blir det utlevering på Reko-ringen Hallingdal. Fjellgrønt produsentnummer 40.
Denne ukens nyhøstede økologiske grønnsaker fra Fjellgrønt blir:
– Gulrot (1 bunt snackgulrøtter)
– Løk (1 bunt med 2 gule og 1 rød)
– Rødbete (3 stk.)
– Stangselleri (1 stk.)
– Grønnkål (1 bunt)
– Palmkål / svartkål (1 bunt)
– Gressløk (1 bunt)
– Bladpersille (1 bunt)
– Fennikel (1 stk.)
– Knutekål (1 stk.)
Pris 340 kr.
Vipps: 701784. Bestill helst ved å betale i Vipps, ytterligere bestilling er ikke nødvendig. Oppgi hentested i Vipps. Så trenger du bare fortelle navnet ditt ved utlevering.
Bestillingsfrist fredag 09.00
Det blir utlevert fredag 6. august 17.00-18.00 framfor turistkontoret på Gol. I Hemsedal 18.30-18.45 (apoteket). På Nesbyen 18.30-18.45 (Essoplassen). På Ål 18.30-18.45 (parkeringsplassen vest for Cirkle K) På Geilo 19.45-20.15 (nedre parkering på Geilojordet).
Vel møtt
Fjellgrønt
(kontaktperson ved spørsmål: Embrik R. 97575925)
Instagram: @fjellgrønt
Facebook: fb.me/fjellgront

2. august 2021 |