Skal gras være dyrere enn kraftfôr?

Svenn Arne Lie burde vore landbruksminister etter mi meining. I dette innlegget set han fingeren på det store problemet i norsk landbrukspolitikk: At kraftfôret er alt for billig. Teksten var fyrst publisert på nettsidene til Norsk landbrukssamvirke.

 

Skal gras være dyrere enn kraftfôr?

Jordbruk er bruk av jord. Norsk jordbruk er bruk av jord i Norge. Hvor mye jord kan vi bruke?

 

Det norske jordbruksarealet har et enormt potensiale

Det norske jordbruksarealet består av nesten 10 millioner dekar innmark, og omlag 138 millioner dekar utmark. 148 millioner dekar er om lag 20 millioner fotballbaner, og utgjør 38 prosent av det norske landarealet.

Potensialet er enormt, blant anna kan beiteopptaket i utmark mer enn dobles i forhold til dagens bruk. Spørsmålet er da: Hvorfor er det så lite lønnsomhet i arbeid på norske jordbruksarealer at stadig st Les resten av innlegget »

16. september 2015 |

Det sårbare soyamjølet

Olav Randen er ifølgje wikipedia ein norsk skribent, forfattar, forleggjar, geitebonde og samfunnsdebattant, som stadig kjem med svært interessante synspunkt. Her er ein kronikk frå hans penn som stod på trykk i Bonde og småbruker nr. 2 2014.

Han beskriv her tidlegare «proteinbobler» som har sprukke i landbruket, gjev ei fagleg innføring i soya og soyabruk, før han drøftar dei negative verknadane av dagens omfang av soyadyrking.

Les resten av innlegget »

6. mars 2014 |

Grasetarkjøtt påverkar helsa

Frå professor Anna Haug fekk eg tilsendt nokre vitskaplege artiklar. Blant dei mest oppsiktsvekkjaende var ein om ei studie i Nord-Irland der dei gav vanlege folk anten ordinært raudt kjøtt i 4 veker eller raudt kjøtt frå dyr som hadde ete berre gras. Det var eit seriøst opplegg, randomisert og med dobbel blindtest-metodikk. Og helsa til forsøkspersonane vart betre etter berre 4 veker!

Les resten av innlegget »

27. februar 2014 |

Raudt kjøtt frå grasetarar sunnare enn kjukling

Kronikken under er skrive av professor Anna Haug, og stod på trykk i Bondebladet 10. november 2011. Den var for meg utløysande for å lese vidare om temaet. Kunnskapen førte deretter til eit skifte frå restriktiv kraftfôrbruk til eit fôringsregime heilt utan kraftfôr her på garden. (Eg brukar framleis nokre få 25-kgsekkar i året som belønning/lokking til «dressuren» av kyrne, trass i at sjølv det økologiske kraftfôret eg nyttar stadig inneheld soya.)

For meg er konklusjonen at så lenge kraftfôret på marknaden ikkje er endra i tråd med anbefalingane i kronikken, er kjøttet eg produserer sunnare enn både gris og kjukling frå volumproduksjonane.

Les resten av innlegget »

|

Internasjonal småbrukardag

17. april er verdas internasjonale småbrukardag. Eg brukar ikkje markere den, men vil gjerne dele denne kronikken som ligg under i dette innlegget. Les den! Kronikken er skrive av Merete Furuberg, som er leiar i Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Eg er medlem der, og denne teksten er eit eksempel på at det kjennest rett. I korte trekk beskriv kronikken ulemper med industrielt landbruk og kva Norsk bonde- og småbrukarlag jobbar for globalt under paraplyen: «La Via Campesina arbeider for matproduksjon bygd på agroøkologiske metoder, fullt på linje med hva de fleste forbrukere ønsker. Måten vi produserer mat på må være både sunn, økologisk, økonomisk og sosialt bærekraftig, rettferdig og gagne fremtidige generasjoner. I tillegg må matproduksjon endres slik at den bidrar i kampen mot klimaendringer, ikke forsterker dem.»

Les resten av innlegget »

15. april 2013 |