Categories
Ymse

50 kyr og 15 kilometer

I år gjekk alle heim frå stølen sjølv. Me har alltid buført til fots med nokon få, men aldri alle samtidig. 16 blide jenter frå dyrepassarlina på Hallingdal folkehøgskule hjalp oss – dermed var suksessen sikra. Me har hatt to-tre rundar med kraftfôrtrening i sommar. Og brukte rundt 10 kg av denne for vår del sjeldne vara som lokkemiddel på dei to dagane, det trengtes. Det gjekk så bra at konklusjonen er: aldri meir lastebil på heimturen – og kanskje ikkje opp heller.

Flaumstor: Bekken Spildra var mykje større enn vanleg. (Foto: Amalie Øien Jensen)

 

Pisk og gulrot: Kraftfôrbøtte fremst, masse folk bakerst. Me gjekk fyrst fire km på veg. Så fem km på stig før det var overnatting for kyrne på heistølen vår. Så fem km stort sett på veg dagen etter. (Foto: Amalie Øien Jensen)
Rekke: Den største bekymringa tidlegare var om me kunne klare å halde flokken samla også i uoversikteleg terreng. Det gjekk veldig bra. (Foto: Amalie Øien Jensen)
Drikkepause. (Foto: Amalie Øien Jensen)
Kvile: Kyrne overnatta her på heimstølen. (Foto: kukameraet)
Stas: Hausten har ikkje kome så langt nede i dalen. Kukameraet heng under låven til nabogarden Turhus (eg leiger all jorda deira). Nede til høgre er driftsbygninga vår. Kyrne kan gå fritt ut og inn av fjøset der fram til snøen kjem.

Ein av elevane som også var veldig flink til bufarsfaget, Amalie Øien Jensen, har teke alle bileta over. Ho har fleire dyrebilete her: facebook.com/amaliefoto/