Skal gras være dyrere enn kraftfôr?

Svenn Arne Lie burde vore landbruksminister etter mi meining. I dette innlegget set han fingeren på det store problemet i norsk landbrukspolitikk: At kraftfôret er alt for billig. Teksten var fyrst publisert på nettsidene til Norsk landbrukssamvirke.

 

Skal gras være dyrere enn kraftfôr?

Jordbruk er bruk av jord. Norsk jordbruk er bruk av jord i Norge. Hvor mye jord kan vi bruke?

 

Det norske jordbruksarealet har et enormt potensiale

Det norske jordbruksarealet består av nesten 10 millioner dekar innmark, og omlag 138 millioner dekar utmark. 148 millioner dekar er om lag 20 millioner fotballbaner, og utgjør 38 prosent av det norske landarealet.

Potensialet er enormt, blant anna kan beiteopptaket i utmark mer enn dobles i forhold til dagens bruk. Spørsmålet er da: Hvorfor er det så lite lønnsomhet i arbeid på norske jordbruksarealer at stadig st Les resten av innlegget »

16. september 2015 |