Det sårbare soyamjølet

Olav Randen er ifølgje wikipedia ein norsk skribent, forfattar, forleggjar, geitebonde og samfunnsdebattant, som stadig kjem med svært interessante synspunkt. Her er ein kronikk frå hans penn som stod på trykk i Bonde og småbruker nr. 2 2014.

Han beskriv her tidlegare «proteinbobler» som har sprukke i landbruket, gjev ei fagleg innføring i soya og soyabruk, før han drøftar dei negative verknadane av dagens omfang av soyadyrking.

Les resten av innlegget »

6. mars 2014 |