Internasjonal småbrukardag

17. april er verdas internasjonale småbrukardag. Eg brukar ikkje markere den, men vil gjerne dele denne kronikken som ligg under i dette innlegget. Les den! Kronikken er skrive av Merete Furuberg, som er leiar i Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Eg er medlem der, og denne teksten er eit eksempel på at det kjennest rett. I korte trekk beskriv kronikken ulemper med industrielt landbruk og kva Norsk bonde- og småbrukarlag jobbar for globalt under paraplyen: «La Via Campesina arbeider for matproduksjon bygd på agroøkologiske metoder, fullt på linje med hva de fleste forbrukere ønsker. Måten vi produserer mat på må være både sunn, økologisk, økonomisk og sosialt bærekraftig, rettferdig og gagne fremtidige generasjoner. I tillegg må matproduksjon endres slik at den bidrar i kampen mot klimaendringer, ikke forsterker dem.»

Les resten av innlegget »

15. april 2013 |