Jordbruksoppgjeret

I 1985 fekk bonden betalt kr 30,65 per kilo storfekjøtt.
I butikken kosta kjøttet kr 90,13 per kilo.
I 2010 fekk bonden betalt kr 33,38 per kilo storfekjøtt.
I butikken kosta kjøttet 187,68 per kilo.

Denne opplysninga stod i ein epost distribuert av Norsk Bonde- og Småbrukarlag i samband med årets jordbruksoppgjer. Dei spør retorisk: Er bonden årsaka til dei påståtte høge matprisane?

18. mai 2012 |