Utseld for i år

I januar og februar 2012 har rundt 30 flotte kundar kjøpt  til saman 989,2 kg kjøt herifrå. Takk til alle saman. Dermed er eg i utgangspunktet utseld for kjøtt til privatpersonar dette året. Neste runde med sal av kjøtt frå økologiske kalvar blir etter planen i januar/februar 2013.

 

28. februar 2012 |

Nesten utseld

No har eg berre dette att for sal: Ein kvart krysningskalv partert vanleg (om lag 25 kg) og ein kvart charolaiskalv ( om lag 30 kg). Sistnemnde har heil skank, ellers er han partert vanleg.

5. februar 2012 |